Devex Mekatronik är er strategiska resurs i utvecklingsintensiva projekt. Vi hjälper er från idé till färdig produkt

Devex Mekatronik Startsida

Vårt erbjudande

ico03 Kompetensförstärkning

Projektledning, mjukvara, mekanik och elektronik. Fyra kompetensområden som kräver djup, bredd och erfarenhet för att kunna ta fram komplexa produkter och lösningar.

ico Produktutveckling

Allt framgångsrikt utvecklingsarbete bygger på uppdragsförståelse, struktur och kontroll. På alla nivåer, i alla detaljer. Från första mötet fram till slutleverans.

ico01 Produktleverans

Du kan vända dig till Devex för att få hjälp med allt från rent idéarbete till kompletta utvecklingsprojekt, produktkoncept och serietillverkning av produkter.

CASE
Fiomi

Svar om misstänkt hjärtinfarkt på 15 minuter

Fiomi Diagnostics mikrofludikbaserade teknologi möjliggör snabb, tillförlitlig och patientnära analys av blodprover som tidigare endast kunde göras vid något av de stora sjukhusens laboratorium. Bland annat har en högkänslig metod för att mäta hjärtmuskelproteinet troponin (cTnI) i blodet utvecklats vilken markant kommer att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Patientens blod placeras i en..

Läs mer
Devex Uppsala prototyp Medtech-case

Från idé till ”proof of concept” på en vecka

Prototyper är en viktig del i utvecklingsprojekt för att tidigt kunna testa och utvärdera olika lösningar. Ett effektivt prototypframtagande är därför värdefullt och något som Devex Mekatronik genom sitt tvärvetenskapliga kunnande kombinerat med modern teknik kan tillhandahålla. Utvärdering av andningssensor Devex Mekatroniks kund ville utvärdera en speciell typ av andningssensor inbyggd i en första produktprototyp..

Läs mer
Render4

Saga Stolen – Support Design AB

Devex Mekatronik ansvarade för konceptgenerering, konstruktion, prototypframtagning och verifiering för att få mekaniken att kännas lika gedigen och vara i paritet med utseendet på Saga stolen. Den stora utmaningen var att reducera storleken på mekaniken med bibehållen funktionalitet som tidigare modell. Mekanismen konstruerades med gällande normer och standarder för att klara alla hållfasthetstester hos SP. Devex Mekatronik tillhandahåller även allt underlag om vidareutveckling och produktvård önskas. Läs mer

Läs mer

Senaste nytt från Devex