Devex Mekatronik Startsida

Om Oss

Affärsidé

Devex Mekatroniks affärsidé är att vara en strategisk resurs och partner i utvecklingsintensiva projekt där mekanik, elektronik och mjukvara samverkar, från idé till färdig produkt.

Vision

Devex Mekatronik vision är att erbjuda industritekniska helhetslösningar i Skandinavien. Vi kombinerar och implementerar effektiv produktionsteknik i utvecklingsprocessen och därmed förbättrar vi våra kunders produktkvalitet och konkurrenssituation.

Ledning

Från VD till platschefer till tekniska konsulter och projektledare är vi  ingenjörer som vill lösa problem och leverera  projekt och uppdrag till kunder som ställer höga krav.