Nytt kontor för Devex Mekatronik i Karlstad

Nytt kontor för Devex Mekatronik i Karlstad!

2018 inleddes med flytt till nya större kontorslokaler för Devex Mekatronik i Karlstad. Planeringen har pågått under hösten och nu är det nya kontoret på Lantvärnsgatan 9 äntligen invigt. De nya lokalerna medför utökade möjligheter för den expansion som planeras under året och ger även plats för nya samarbetsytor och modernare arbetssätt.

Närheten till flera befintliga kunder i området gjorde att flytten till nya lokalerna kändes naturlig för vidare etablering och möjligheter för kontorets expansionsplaner under 2018. Flytten ger även plats för nya samarbetsytor för medarbetarna inne på kontoret och kan nu erbjuda mycket bättre parkeringsmöjligheter för sina besökare.

– Vi vill att kontoret ska kännas som en naturlig och trevlig mötesplats för nuvarande och framtida medarbetare och även för övriga gäster. De nya lokalerna gör att vi nu har lättare för att ses och jobba i större team även inne på kontoret, säger Peter Ottosson platschef på Devex Mekatronik i Karlstad.

Målsättningen i Karlstad är att växa till minst 20 konsulter på kontoret under 2018 och kunna expandera den befintliga projektverksamheten med hjälp av fler aktivitetsbaserade utrymmen. Bland annat får kontoret nu egen monteringslokal som ytterligare möjliggör förmågan att utveckla tjänsteerbjudande i regionen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Peter Ottosson, platschef Karlstad
peter.ottosson@devex.se, tel. 073 049 64 01