Beräkning & Simulering

FEM

Vi har bred kunskap inom flera FE-metoder och spetskompetenser inom vissa områden. Vi utför bland annat.

Statiska och dynamiska simuleringar för linjära och icke-linjära applikationer, tex:

 • Buckling, egenvärden, kontakter, förspänning, stora deformationer, stötar, kollaps
 • Mekaniska, termiska och kopplade analyser
 • Värmeöverföring, uppvärmning/kylning,…
 • FRF, SSD, akustik, vibrationer
 • Svetssimulering, CWM-simulering med VrWeld®
 • Strukturoptimering
 • SPH
 • ALE, Fluid-struktur interaktion
 • Multifysik, Elektromagnetism

 

Goldak Technologies för svetssimulering

Devex Mekatronik kan erbjuda tjänster inom avancerad svetssimulering med VrWeld. Vi är även återförsäljare av programpaketet från Goldak Technologies inc.

För mer information ring Andreas Vrilmark  på nummer +46 735 195 259, eller hämta mer information här!

 

CFD

Vi har kunskap inom fluid-dynamik och använder CFD-koder för beräkning av flöde, strömning, temperaturer etc.

 

Livslängd

Av oss kan ni få hjälp med analyser och utvärdering inom tex. utmattning, spricktillväxt, penetration och kollaps. Analyserna utförs med hjälp av FEM eller analytiskt enligt tex. Eurocode och IIW.

 

Material

Vi kar de kompetenser som krävs för modellering och analys av:

 • Metallstruktur
 • Plasterdetaljer
 • Gummi
 • Kompositmaterial
 • Skum
 • Vätskor

 

ASME

Vi utför uppdrag inom dimensionering och certifiering enligt ASME. Exempelvis tryckkärl, rör, pipelines

 

 Programvaror

Våra ingenjörer har erfarenhet ifrån de flesta av de erkända programvarorna på marknaden.

 • Altair HyperWorks HyperMesh
 • LS-Dyna
 • Dassault Abaqus
 • Ansys
 • MSC Software
 • VrWeld

Kontakta oss