Automatiserad PEG process utrustning

Bakgrund

Gyros AB är världsledande inom användning av mikroflödessystem teknik. De tillhandahåller kompletta analyslösningar i mikroformat för Life science och för diagnostik. Med Gyros plattform ökar produktiviteten och effektiviteten vid utveckling av proteinläkemedel och vacciner, vilket sparar tid och arbetskraft. Stora bioteknikföretag och deras tjänsteleverantörer använder sig av Gyros plattform för att öka tidskritiska arbetsflöden och möta ökande regulatoriska krav.

Devex anlitades för att ta fram en automatiserad PEG process utrustningen som skulle utföra plockning och tvätt av CD-skivor i renrum under en av Gyros processlinjer.

Projektutförande

Maskinen konstruerades för att både plocka CD-skivor och mellanlägg samt att processa CD-skivorna i en PEG (polyetylenglykol) lösning. En PLC med såväl elektroniska som pneumatiska styrmöjligheter har varit basen i konstruktionen. Plockaren är helt styrd med hjälp av pneumatik medan PEG-maskinen baserar sig på servomotorer vars drivsteg styrs via CAN från PLC. Ett antal processkärl har tagits fram av Devex Mekatronik AB och utgör hjärtat i konstruktionen. Stor vikt har lagts vid att uppnå såväl mekanisk stabilitet/funktionalitet och att upprätthålla en hög hygienfaktor.

Slutresultat

Tiden för att tvätta mikroanalyslaboratorier i form av CD-skivor har reducerats markant och operatörens arbetsinsats har minimerats.

Vid projektavslut överlämnades samtliga handlingar och allt konstruktionsunderlag till Gyros AB.