Bättre produktkvalité enligt tallriksmodellen

Bakgrund

Ett snabbt, enkelt och användarvänligt system för kvalitetssäkra produktkvalitén i grödor var vad Perten Instruments AB sökte när Devex kontaktades. NIR (Near Infrared Reflectance) -tekniken som instrumenten tillämpar används för kvantitativ bestämning av halten protein, fukt, fett mm i en mängd grödor. Denna teknik skulle även tillämpas i detta nya instrument.

Devex anlitades för framtagning av en ny mjukvara med ett mer attraktivt och lättförståeligt användargränssnitt.

Projektutförande

Devex anlitades i ett tidigt skede för att ta fram en testrigg som teoretisk skulle testa instrumentets funktion. Fortsättningen av projektet var att skapa alla funktioner,

rörelser och för att få en optimal avläsningsyta av provet samtidigt som man implementerar en ergonomisk design.

Utöver detta togs det även fram en ergonomisk skärm för att förenkla för operatören vid användning av instrumentet.

Slutresultat

Projektet genomfördes tillsammans med projektledare och beställare på Perten och enlighet med fastställda specifikationer.