Bättre resultat vid tarmcanceroperation

Bakgrund

När patienter opereras för tarmcancer kan läckage uppstå och patienten får leva med påse på magen, eller i värsta fall avlider. Carpo Novum är ett företag som i dagsläget genomför försök med en ny metod att operera bort cancer i tjocktarmen. Alla försök utförda på människor i dagsläget har givit ett lyckat resultat. Dock har Carpo Novum en lång väg kvar med utveckling av verktyg och få metoden godkänd.

Utmaningen

Devex Mekatronik fick i uppdrag av Carpo Novum att förbättra ett av operationsverktygen. Utmaningen låg i att få ett snyggt snitt när man skär i tarmen. Stor del av projektet låg i att undersöka olika material då Carpo Novum har extremt höga krav på vilka ämnen som får finnas i verktygen. Nolltolerans på farliga ämnen för kroppen måste tillämpas.

Projektutförande

Projektet inleddes med en brainstorming kring hur kniven skulle kunna arbeta genom tarmen på ett mer tillfredställande sätt. Lösningen blev en gummigjutning på den yta där kniven skär på mothållet. I projektet togs en prototyp fram genom friformning och ett material för senare gjutning letades fram.

Slutresultat

Projektet avslutades med att Devex Mekatronik deltog i ett försök där prototypen testades på en gris. Gummiytan visade sig vara ett steg i rätt riktning.