COLDBRACE – Kylenheten som dämpar kroniska smärtor

Idéen och drivkraften till utvecklingsprojektet Coldbrace kom från innovatörens egen sjukdomshistoria och den kroniska smärta han själv lider av. Sökandet efter vägar att lindra smärtan har pågått ända sedan han drabbades av Thoracic Outlet Syndrome för tio år sedan.

Efter många års experimenterande med kyla var det givet att gå vidare med just denna metod som visade sig skapa smärtlindring, annat än på medicinsk väg. Målet blev att skapa en apparatur som var mer beständig och lättillgänglig för vardagligt bruk.

Resultatet är Coldbrace, en trådlös kylenhet som levererar en intensiv kyla för användaren i olika intervaller och därigenom avleder uppmärksamheten från smärtan.

Förutom kravet på god kvalitet var det viktigt med en portabel enhet med diskret och tilltalande design. Devex Mekatronik har från uppstarten bidragit med ett helhetsåtagande innehållande förstudie, funktionsutveckling samt prototypframtagning.

”Att min idé hamnade i Devex Mekatroniks händer är jag otroligt tacksam för. De sprudlar utav kreativitet och kunskap och inget känns omöjligt. Man blir alltid väl omhändertagen och respekterad. Devex Mekatronik lovar det de står för ”Vi hjälper er från idé till färdig produkt”. Detta hade inte kunnat bli bättre!” Säger Christian Ahlström, grundare av Mybrace.