Devex Mekatronik förenklar underhållet av SL:s tunnelbanevagnar

 

boggie 2

TBT Tunnelbanan Teknik ansvarar för underhållet av SL:s tunnelbanevagnpark. I ett stort Bogie Swop-arbete ska över tusen bogies renoveras och arbetet löper över flera år. Devex fick i uppdrag att konstruera en ny typ av lyft- och rotationsutrustning som väsentligt förenklar hanteringen av boggien vid renoveringsarbetet.

Utvecklingen har skett i nära samarbete med TBTs tekniker för att utrustningen ska vara anpassad till TBTs arbetssätt och krav. Eftersom utrustningen skall lyfta bogien har den behövt följa kraven för lyftutrustning. Konstruktionen har i flera steg simulerats och beräknats för att garanterat klara av tänkbara belastningsfall med säkerhetsfaktor enligt gällande standarder.

Utrustningen består av en svetsad konstruktion med pneumatiskt driven motor och specialdesignad permanentbromsad växellåda för rotation. Låsmekanismen som håller fast bogien i utrustningen har designats för enkelt handhavande och garanterad låsning.