Devex Mekatronik bidrar till förbättrad patientsäkerhet

läkemedelsförfalskning

Läkemedelsförfalskning är ett globalt och växande problem. För att skydda dessa produkter har ett nytt regelverk som ställer krav på unik märkning (serialisering) av minsta tillverkningsenhet tillkommit.

Avancerat serialiseringsprojekt

Devex Mekatronik fick i uppdrag att genomföra ett avancerat serialiseringsprojekt, från förstudie till installerad och CE-märkt utrustning. En stor utmaning låg i att implementera den tillkommande funktionaliteten i en existerande produktionsprocess utan att störa kundens planerade tillverkning, vilket gjordes genom att i egna lokaler bygga upp en kopia av produktionsprocessen där all utveckling och testning utfördes. Discipliner som ingick var mekanik, elektronik/el, mjukvara, projektledning, regulatorik och montering.

Produktionen anpassad efter det nya regelverket

Vid ett planerat produktionsstopp så installerades och verifierades utrustningen i kundens befintliga produktionsprocess, som därmed är anpassad efter det nya regelverket och skyddad mot förfalskning.