Elektronisk märkning – till varje pris

Bakgrund

Pricer AB hade en vision – en liten och kompakt elektronisk etikett till Pricers elektroniska prismärkningssystem. Devex anlitades för att realisera planerna och utveckla de mekaniska detaljerna i samarbete med elektronik- och designingenjörerna på Pricer.

Hänsyn togs till

Design/produktionsanpassning

Kompakthet

Toleranser

Tillverkning; formsprutning av plastgods Ultraljudssvetsning

Optik

Projektutförande

I projektet bestämdes tidigt de maximala yttermåtten.

Förslag på mekanik, elektronik, optik och design togs fram för att integreras på ett så kompakt sätt som möjligt. Genom Cad och prototypframställning kunde det bästa förslaget bestämmas.

I samarbete med Kinesiska underleverantörer togs, i flera steg, ritningar och serieprototyper fram.

Slutresultat

Devex följde både tidsplanen och kravspecifikationen och levererade ett komplett ritningsunderlag fram till påbörjad serietillverkning. Produkten är nu mycket uppskattad hos kunder.