Enklare test av inkappslingar

SiversIMA hade en vision – en enklare, robustare och billigare testutrustning för deras inkapslingar. Devex anlitades för produktframtagning.

Hänsyn togs till Kostnad Detaljbesparing Robusthet

Projektutförande

Inledningsskedet till detta projekt var ett nytänkande i hur man kan använda ett redan befintligt test och verifieringsinstrument till en av deras produkter. Devex

konstruktörer hade en central roll vid utredningen och framtagningen av ett nytt koncept.

Slutresultat

Devex levererade en ny och mycket robust konstruktion med färre detaljer och enklare hantering vilket var av stor nytta för kunden.