Ergonomisk sadelstol – Konstruktion Design

Bakgrund

Support Design AB tillverkar och distribuerar ergonom- iska stolar. Sedan starten för 30 år sen har företaget gjort succé på en internationell marknad med sina ergonomiska produkter.

Support Design ville ta fram en ny Sadelstolmodell med fokus på en ergonomiskt rörlig sadel med möjlighet att låsas i ett mitt läge. Designen på leden skall även passa in den övriga linjen av stilmedvetna stolar för kontoret.

Devex Mekatronik AB fick i uppgift att konstruera en ny, upphängning av sadeln med en fritt tiltande sadel med en stöttande motkraft samt en låsning för sadeln i dess mitt läge.

Utförande

Devex Mekatronik ansvarade för konceptgenerering, konstruktion, prototypframtagning samt dokumentation. Den stora utmaningarna var att göra leden tillräckligt liten med lagom motkraft samt att gömma låsmekanismen inne i sadeln.

Mekanismen konstruerades med gällande normer och standarder som stöd för att klara framtida tester. Devex Mekatronik tillhandahåller även allt underlag om vidareutveckling och produktvård önskas.

Slutresultat

Devex Mekatronik levererade en prototyp och komplett konstruktion med fullständigt underlag för tillverkning. Sadelstolen har sedan des sålts, och tillverkas idag i serie.