Fältverktyg – Xylem Water Solutions

Bakgrund

Xylem är ett företag som utvecklar lösningar för världens vattenförsörjning. Bland annat för hantering och rening av avloppsvatten. Dessa reningsprocesser kräver kraftig syresättning av vattnet vilket görs med luftare som är monterade i bassängens botten. För att åstadkomma en jämn och effektiv syreöverföring är luftarna försedd med perforerade gummimembran. På grund av slitage har dessa membran en livslängd på cirka fem år och behöver därefter bytas.

När Xylem tog fram en ny, mer effektiv luftare stod det snabbt klart att ett av kraven var att underhåll skulle kunna utföras på plats. Det behövdes en mobil service- utrustning för att snabbt kunna applicera membranen på den nya luftaren. För att säkerställa driftsäkerheten i den aggressiva och fuktiga miljön krävdes det en helmekanisk drift samt att alla ingående komponenter är rostfria.

Projektutförande

Projektledningen genomfördes i samarbete med Xylem och Devex Mekatronik ansvarade för utvecklingsarbete och produktion från konceptframtagning till leverans av den första maskinen. Devex ProPart bidrog med lång erfarenhet inom plåtbearbetning och det skedde regel- bundna avstämningar med kunden. Test och validering genomfördes i Xylems anpassade lokaler.

Slutresultat

Projektet resulterade i leverans av den första maskinen samt produktionsunderlag och offert för framtagning av önskad volym. Verktyget fick godkänt i samtliga punkter enligt kundens testplan.