Färre detaljer – lägre kostnader

Bakgrund

Pyrol AB hade en vision – en kostnadseffektivisering av deras instrument Pyrola Multimatic ® 2000. Devex anlitades för att se över konstruktionen.

Hänsyn togs till

Kostnad Funktion Montering Tillverkningsmetod

Projektutförande

I ett tidigt skede insåg Devex att instrumentet kunde kostnadseffektiviseras genom omkonstruktion av den så

kallade Saturnringen, beståendes av 47 tillverkade detaljer och 60 skruvar. Genom plåtbockning kunde antalet komponenter reduceras avsevärt med bibehållen funktion.

Slutresultat

Devex levererade med glädje en omkonstruerad Saturnring beståendes av endast tre huvudkomponenter samt sex skruvar.