Förbättrad vård för varje andetag – Masimo Sweden

Masimo Sweden är världsledande på gasmätare för andningsövervakning och är ett helägt dotterbolag till Masimo Corporation, ett amerikanskt företag som utvecklar och tillverkar medicintekniska sensorer för icke invasiv patientövervakning.

År av innovativ produktutveckling

Masimo Swedens produkter har genom år av innovativ produktutveckling eliminerat många av andningsövervakningens tidigare utmaningar, t.ex. hanteringen av fuktig utandningsluft, storlek, effektförbrukning och uppvärmningstid.

Förbättrade behandlingsresultat och reducerade vårdkostnader

Devex Mekatronik bidrog med kompetens inom mekanik, mjukvara och plastkonstruktion i de senaste projekten för att nå Masimos mål att förbättra patienternas behandlingsresultat och reducera vårdkostnaderna.

”De Devexkonstruktörer vi har haft hjälp av har haft bra praktisk erfarenhet; vi har fått fram lösningar som går bra att tillverka. Roligt är också att Devex har egen tillverkning. Det börjar annars bli en bristvara i Stockholm.” – Säger Per Fernkvist, Assistant R&D Manager på Masimo Sweden AB.