Från idé till ”proof of concept” på en vecka

Devex Uppsala prototyp Medtech-case

Prototyper är en viktig del i utvecklingsprojekt för att tidigt kunna testa och utvärdera olika lösningar. Ett effektivt prototypframtagande är därför värdefullt och något som Devex Mekatronik genom sitt tvärvetenskapliga kunnande kombinerat med modern teknik kan tillhandahålla.

Utvärdering av andningssensor

Devex Mekatroniks kund ville utvärdera en speciell typ av andningssensor inbyggd i en första produktprototyp för att skapa beslutsunderlag inför framtida projekt.

Viktigt beslutsunderlag

Genom samlade mekanik-, elektronik-, mjukvaru- och specialistkunskaper utvecklade Devex Mekatronik initialt ett testsystem för andningssensorn varpå fungerade produktprototyper utvecklades och byggdes, allt på ett fåtal veckor. Kunden fick i och med detta ett viktigt beslutsunderlag inför det kommande projektet.