Svar om misstänkt hjärtinfarkt på 15 minuter

Fiomi Diagnostics mikrofludikbaserade teknologi möjliggör snabb, tillförlitlig och patientnära analys av blodprover som tidigare endast kunde göras vid något av de stora sjukhusens laboratorium. Bland annat har en högkänslig metod för att mäta hjärtmuskelproteinet troponin (cTnI) i blodet utvecklats vilken markant kommer att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Patientens blod placeras i en engångskassett som innehåller ett reagensbelagt mikrofluidikchip som på 15 minuter analyseras i ett patientnära (Point-of-Care) instrument. Provet behöver alltså inte skickas till labbet utan analyssvaret fås omgående.

Automatisk avsyningsmjukvara öppnar för ökad produktionsvolym

Ett viktigt och tidskrävande steg i tillverkningen av dessa engångschip är att säkerställa deponeringen av reagensen. Avsyningen av deponeringsmönstret gjordes initialt manuellt, men för att underlätta för produktionspersonalen samt att klara de ökande produktionsvolymerna så fick Devex Mekatronik i uppdrag att utveckla en automatisk bildbehandling och avsyningsmjukvara. Resultatet är en avancerad mjukvara som genom självlärande algoritmer anpassar sig för framtida produktvariationer och öppnar upp för en kraftigt ökad produktionsvolym utan risk för kvalitetsbrister eller ökade avsyningskostnader.

”Devex har i projektet  bidragit med kompentens och på ett utmärkt och pragmatiskt tillvägagångsätt angripit problematiken. Komplexiteten med både bildbehandling samt överföring av resultatet mellan olika utrustningar och datasystem har gjort att vi kan ta bort tidskrävande avsyningssteg och därmed också få en oberoende och säkrare bedömning av produktionsresultatet”, säger Lars Lundbladh som är tekniskt projektansvarig på Fiomi Diagnostics AB.

 

Fiomi Diagnostics