Hjälp för njursjuka – ett steg närmare

Bakgrund

Biomedicinföretaget Triomed hade behov av ett ventilpaket till en laboratorieutrustning . Man har riktat sig mot njursjuka patienter och produkten är ett nytänkande för att ge patienterna ett enklare liv med sjukdomen.

Devex anlitades för att ta fram ventilpaketet.

Hänsyn togs till

Design Materialval Toleranser

Projektutförande

Devex Mekatroniks bakgrund inom medicinsk teknik

ämnades sig väl för uppgiften och ventilpaketet konstruerades och modellerades i ProEngineer varvid ritningar togs fram.

Slutresultat

Devex levererade ett filterpaket som monterades av kund och för närvarande körs i deras laboratorium.