Hjälpmedel för funktionsnedsatta

 

OT-Center vill ge handikappade människor bästa möjliga livskvalité men ortopedtekniken behövde utvecklas. Behovet var en benprotes med höj och sänkbart, fjärrkontrollstyrt fotblad som ska underlätta för handikappade att ta sig upp och ner för trappor .

Genom modellering i Pro/E, beräkningar i Pro/Mechanica togs ett nytt fotblad fram som visade sig uppfylla kraven. En FFF-modell säkerställde att fotbladet passade till övriga delar av protesen. Devex levererade en fungerande prototyp samt tillverknings- underlag och specifikationer till OT-Center.