Hygien i tiden

bakgrund

Inom sjukvården finns ett stort behov av en utrustning som kan mäta tid, utföra enklare beräkningar och med be- lysning för att kunna studera pupillreflexen hos patienten. Vanliga konsumentprodukter som mobiltelefoner och armbandsur får inte användas pga hygienkrav och risker för störning av känslig medicinsk utrustning.

Utmaningen

Devex kund har funnit en lösning på dessa problem i ett koncept som behövde vidare ekonomiskt stöd för att kunna utvecklas till en produkt. Devex anlitades för att utveckla en prototyp enligt detta koncept. Denna prototyp skall sedan användas för att utvärdera konceptet och väcka intresse på marknaden.

Projektutförande

Första steget var att anlita en industridesigner som tog fram formen på produkten. Mjukvara med grafiska meny- element togs fram. Mekanikutveckling och elektronik- utveckling skedde parallellt för att möjliggöra en slimmad lösning.

Slutresultat

Resultatet blev en komplett fungerande prototyp som lyfter fram konceptet i funktion, interaktion och design.