Övervakning och fjärrstyrningssystem

Bakgrund

Avena Energi hade behov av ett övervakningssystem som hanterar avläsningar från deras värmecentraler (Temperaturer, producerat energi, osv.) och lägger in dem grafiskt på nätet. Systemet gör det även möjligt för underhällsansvarige att styra pannorna via fjärråtkomst. Systemet byggdes för att vara uppgraderingsbart vilket även medför att det går att anpassa för varje klients specifika behov.

Devex fick i uppdrag att konstruera systemet för att minska Avena Energis systemkostnader samt att minska service och underhållskostnader.

Utförande

Med lång erfarenhet av elektronik och mjukvara lyckades Devex att konstruera ett system som tog emot olika sensorer med olika gränssnitt och lägga upp dem på nätet. Sensorerna var anslutna till ett kretskort som filtrerar störningar, förstärker signaler, sköter isoleringen och signalbehandlingen. De signalerna överförs sedan till en Arduino mikrokontroller som översatter de analoga / digitala signalerna och organiserade dem därefter i en CSV-fil.

Projekt

Genom att använda en Arduino Ethernet shield (baserat på wiznet W5100), var internetkommunikationen snabb och effektivt etablerad och de värden som man vill uppvisa placerades i ett grafiskt gränssnitt på © Cosm. Fjärrkontrollfunktion skapades genom att utnyttja Twitter©, detta för att dra nytta av en fri och säker tjänst (eftersom detta system fortfarande är under en prototyp process). Vidare arbete kommer att resultera i ett kundanpassat gränssnitt för avläsning, kommunikation och styrning samt kostnadshantering.

Slutresultat

Vi lyckades skapa ett övervaknings- och fjärrkontrollsystem vilket uppnåddes snabbare, effektivare och mycket billigare än förväntat. Systemet kan enkelt förändras så att det passar varje beställares särskilda behov.

 

Devex Mekaniks roll i projektet

Huvudansvar Delansvar
Konceptframtagning x
Mekanisk konstruktion x
Prototypgenerering x
Test/Verifiering x