Konverteringspaket – IMO Pump AB

Bakgrund

IMO Pump AB är ett världsledande företag inom pumpar för bränslehantering, olja och smörjsystem. Med lång erfarenhet har IMO lett utvecklingen av deras pålitliga treskruvspumpar.

Dessa pumpar används bland annat för att transportera dieselolja i bränslesystemet på fartyg. IMO säljer en paketlösning där tidigare pump av annat märke byts ut mot IMO pump inklusive konverteringskit. För att underlätta för varvet ska den nya pumpen fungera som ”Drop-in replacement” i befintlig installationsmiljö på fartyget.

Utförande

Devex Mekatronik AB ansvarade för konstruktion av ett konverteringssystem för att byta TAIKO mot IMO- pumpar. Systemet bestod av stativ, adaptrar, flänsar, packningar och fästelement. Även instruktioner och styrande dokument för arbetsgång och kommunikation mellan Devex och IMO inför ytterligare konstruktion av konverteringskit författades.

Konstruktion utfördes med kundens mallar och artikel- nummer. Det hölls regelbunden kontakt och avstämning med projektledare, sälj- och konstruktionsavdelning på IMO. Artiklarna tillverkades och levererades till kunden av ProPart.

Slutresultat

Projektet resulterade i leverans av underlag/ritningar och tillverkade artiklar för 14 konverteringskit åt fem olika fartyg.