Kvalitetsmätning av pappersmassa

Bakgrund

Labservice tillhandahåller kemikalier till svensk industri. Företagets lokalisering i Sundsvall ger en naturlig koppling till pappersindustri. Labservice ville komplettera sin produktportfölj med ett egenutvecklat instrument för kvalitetskontroll av pappersmassa. Labservice presenterade sin produktidé för Devex.

Utmaningen

Devex uppdrag blev att först genomföra en förstudie och sedan på mycket kort tid ta fram en fungerande första prototyp av instrumentet.

Projektutförande

Tack vare färsk erfarenhet av liknande produkter kunde projektgruppen på Devex på bara några veckor konstruera ett körbart instrument baserat på modern teknik i form avegenutvecklad elektronik och ett anpassat Linux operativsystem. Samtliga ingående delar till en fysisk prototyp beställdes och monterades av projektgruppen.

Slutresultat

Labservice hade på kort tid en körbar prototyp tillgänglig. Trots att det rörde sig om en snabbt framtagen första prototyp var redan komplett egenutvecklad elektronik på plats samt en ny mjukvara med grafiskt användargränssnitt och pekskärm. Det mekaniska utförandet var tack vare nära samarbete med Arlander Design i stora delar anpassat till en tänkt slutlig yttre form.

Förutom den fysiska prototypen finns konstruktionen tillgänglig som 3D-CAD-filer för fortsatt utvecklingsarbete eller tillverkning av fler prototyper.