Lorentzen & Wettre Stylus mäthuvud

Bakgrund

Lorentzen & Wettre AB tillverkar och distribuerar an- ordningar för kvalitetsäkring vid papperstillverkning.

Lorentzen & Wettre hade idéer om ett nytt instrument för mätning av ytfinhet på pappersbana. Gamla instrument hade bristfällig kvalité.

Devex Mekatronik AB fick i uppgift att konstruera ett, mäthuvud som har mycket bättre repeternoggrannhet. Mäthuvudet utformades för att passa i befintlig maskin- del.

Några data: 2grams nåltryck, elektrisk utsignal pro- portionell emot fjädrad mätsträcka. Mätprotokoll ifrån provkörning där kraft-mätsträcka-elsignal kontrolleras.

Utförande

Devex Mekatronik ansvarade för konceptgenerering, konstruktion, inköp av ingående detaljer både standard- artiklar och tillverkade delar.

Projekt

Under projektet hölls jämn kommunikation med både Lorentzen & Wettre och underleverantörer.

Slutresultat

Devex Mekatronik levererade komplett konstruktion med fullständigt underlag för tillverkning, samt en förserie om 5 st. fungerande mäthuvuden.

Stylus mäthuvud har sedan serietillverkats i hundra- tals exemplar och ingår numera i Lorentzen & Wettre’s produktsortiment.