Multi Navigator i rätt riktning – Silva

Bakgrund

Silva AB kände att deras befintliga mjukvara inte lämpade sig för deras kommande GPS instrument, Multi Navigator. Devex anlitades för utvecklingen av programvaran för de hårdvarunära funktionerna i instrumentet då Silva inte hade någon egen kompetens inom detta.

Projektutförande

Devex påbörjade projektet i augusti 1998. Funktioner för läsning och kalibrering av tryck- och temperaturgivare samt läsning, kalibrering och autodeviering av magnetisk kompassgivare programmerades. Samtliga ”primära” hårdvarunära drivrutiner utvecklades, så som knappsats,

400-segment LCD-hantering, ADC, flash bootloader, seriell kommunikation etc. I tätt samarbete med Devex utvecklade Silva i egen regi instrumentets applikationsmjukvara.

Slutresultat

Mjukvarumodulerna levererades enligt specifikation och integrerades i produkten med ett lyckat resultat.