Nummerlappsautomat EG display

Bakgrund

EG Display/Netcorner utvecklar ett könummersystem för Coop. För att ta ytterligare ett steg i samarbetet med Coop så önkskades en fysisk bärare av systemet som består av touchdisplay, skrivare, styrning och strömförsörjning.

Devex mekatronik anlitades för att ta fram en prototypbärare för display, skrivare och strömförsörjning. Prototyptillverkningen utfördes i sammarbete med Devex propart.

Projektutförande

Projektet utfördes på kort tid och innefattade design, konstruktion och tillverkning. Den konceptuella designen leverades av kunden men den slutliga designen togs fram av Devex i samråd med kunden.

Projektet utfördes i Solidworks

Slutresultat

Vid projektavslut överlämnades den färdiga prototypen till EG Display för komponentinstallation.