Ny design och av SBG ́s GeoROG

Bakgrund

GeoROG är ett tredimensionellt styrverktyg som effektiviserar arbetet som utförs av anläggningsmaskiner mm. Styrverktyget var inte färdigutvecklat.

Devex Mekatronik anlitades för att ta fram nya designförslag samt färdigställa produkten i samarbete med elektronik konstruktörerna.

Hänsyn togs till

Design Ergonomi Tillverkning Chassiets kylförmåga

Projektutförande

Devex Mekatronik angriper detta med flera designförslag med olika material, fromspråk samt en analys av konkurrenters produkter. Tillsammans med elektronikingenjörerna skapas placering av ingående komponenter där man tar stor hänsyn till värmeavledning, emc-strålning och stöt-/vibrations-tålighet.

Slutresultat

Devex Mekatronik levererar tillsammans med sina partners GeoROG under 2008