Nytt instrument från Gyros i samarbete med Devex Mekatronik

Bakgrund

Gyros AB har valt att förstärka sin produktfamilj med ytterligare ett analysinstrument. Det nya instrumentet är av samma typ som det tidigare men har lägre kapacitet och är lämpligt för både mindre och större forskningslaboratorier. Det nykonstruerade instrumentet är byggt med modern teknik och kommer att vara ett kostnadseffektivt val för många kunder.

Arbetsprocessen

Devex Mekatronik anlitades för att ta delprojektledaransvar över utveckling av elektroniksystemet i instrumentet. Arbetet har inneburit att kravställa elektroniksystemet, kravställa produktionstestsystem, leda andra konstruktörer och delta i utvecklingen av elektronik, mekanik och hårdvarunära programvara samt planera, driva och hantera regulatoriska tester i Sverige, Tyskland och USA.

Devex Mekatronik har också tillfört projektet en mekanikkonstruktör som ansvarat för utvecklingen av vissa delsystem.

Utmaningen

Denna instrumentutveckling har varit ett sant mekatroniskt projekt. Största utmaningen var att krav från mekanik, elektronik, optik, programvara samt internationell regulatorik ska jämkas för att ge önskade prestanda åt instrumentet och de analyser det utför. En annan utmaning var att ta fram ett tilltalande utseende som understryker att maskinen är kompakt och samtidigt är besläktad med det befintliga instrumentet.

gyros cd Gyros 1