Ökad förståelse och sänkta kostnader med teknisk animering

Bakgrund

Devex Mekatronik har varit med och tagit fram en animering och visualisering för en produkt utvecklad av Astra Zeneca. Produkten innehåller att nytt sätt att paketera ett läkemedel för inhalation, kallad RCI, Radial Chamber Inhalator. Konstruktionen innehåller upp till 60 doser av ett läkemedel och kraven på säkerhet för användaren är mycket stor. Läkemedlet är ett pulver som patienten inhalerar varvid läkemedlet fastnar i övre delen av luftvägarna där det tas upp av kroppen via slemhinnorna.

Utmaningen

Devex Mekatronik har under projektet ansvarat för att visualiseringen fått det önskade resultatet. Projektet var mycket tidskritiskt då visualiseringen skulle användas i ett tekniskt projektmöte i Storbritannien. För att lyckas med uppdraget utfördes det i samarbete med Animech AB.

Slutresultat

Det är med stor glädje att vi lyckades med detta första uppdrag. Att projektet levererades i tid var en av förutsättningarna för att projektet skulle bli lyckat. Arbetet resulterade i att tre olika typer av principer på mekanismer animerades.

Vår förhoppning är att denna produkt kommer att fortsätta utvecklas till ytterligare en framgångsrik produkt åt Astra Zeneca.