Programmering i ökad takt

Bakgrund

Sony Ericsson använder sig av Micro SD-kort i ett flertal mobiltelefonmodeller. Dessa minneskort programmeras och testas i fabriken innan de används i mobilerna. I dagsläget görs detta manuellt. Personalen sitter och trycker in korten i en fixtur och trycker sedan på en knapp som startar programmeringen. Ett kort åt gången programmeras.

Utmaningen

Utmaningen för Devex låg i att rationallisera hela programmeringsfasen av minneskorten. Sony Ericsson ville med Devex hjälp ta fram en fixtur där åtta minneskort kan programmeras på samma gång och genomföras på ett smidigare sätt än i dagsläget.

Projektutförande

I projektets inledning togs ett antal koncept fram för att sedan presenteras för Sony Ericsson. Syftet med koncepten var framförallt att hur fixturen skulle utformas för att uppnå en så smidig och effektiv programmeringsfas som möjligt.

Slutresultat

Resultatet blev en komplett prototyp enligt bilden nedan.