Provhanterare för serietillverkat instrument

Bakgrund

Biacore utvecklar avancerade instrument för användning inom forskning och i industri. I ett av Biacores instrument, X100, laddas prover i vialer i en roterande rack i en integrerad provhanterare. Provhanteraren utför pipettering från vialerna samt automatisk rengöring av pipettspetsen.

Utmaningen

Devex anlitades mitt under pågående utvecklingsprojekt för att färdigställa och uppnå hundraprocentig funktion på instrumentets provhanterare, vilken är utformad som en integrerad modul. Stor tonvikt lades på tillförlitlighet samtidigt som tillverkningskostnaden måste hållas inom satta ramar.

Projektutförande

Devex deltog i konstruktionsarbetet med en konstruktör som arbetade på plats hos Biacores utvecklingsteam. Med mångårig erfarenhet av arbete i liknande projekt kunde uppgiften lösas på ett professionellt och smidigt sätt. Devex personal kunde arbeta som en självklar del av hela utvecklingsprojektet och även bidra med erfarenheter i övriga konstruktionsfrågor. Arbetet inkluderade konstruktion likväl som test.

Slutresultat

Biacores instrument X100 med provhanterare finns nu kommersiellt tillgänglig på marknaden.

Naturligtvis utfördes hela uppgiften i enlighet med Biacores kvalitetssystem.