Provtryckningsutrustning – IMO Pump AB

Bakgrund

IMO Pump AB är ett världsledande företag inom pumpar för bränslehantering, olja och smörjsystem. Med lång erfarenhet har IMO lett utvecklingen av deras pålitliga treskruvspumpar.

För att säkra produktionskvaliten av pumphusen hade IMO behov av att ta fram en provtryckningsutrustning. Utrustningen skulle kunna trycksätta 19 olika pumphus med tryck upp till 400 bar. Utrustningen skulle även kunna logga tryck för att läsas av med dator.

Utförande

Devex Mekatronik AB ansvarade för hela utvecklings- fasen till levererad produkt. Konstruktion, tillverkning tillsammans med ProPart, montering, intrimning och verifiering. Då utrustningen skulle användas i produktion utfördes även riskanalys och komplett CE-märkning. Den stora utmaningen i detta projekt var att få hela systemet helt tätt med alla pumphus med varierande dimensioner och tätningsmetoder.

Projekt

Under projektet hölls jämn kommunikation med kund och många avstämningar. Representanter från IMO’s produktion hade även möjlighet att komma på besök för att verifiera produktens funktion och handhavande.

Slutresultat

Provtryckningsutrustningen levererades komplett till IMO redo att användas i produktion. All erforderlig dokumentation och säkerhetsföreskrifter bifogades. Utrustningen demonstrerades för produktionen och kunden var nöjd.