Revolutionerande separationsmetod

MBS Magnetis Biosolution AB arbetade med en patenterad metod att mha järnkulor preparerade med antikroppar/reagens binda till sig önskade substanser (DNA-fraktioner mm) i en provrörslösning. Med en magnet kunde man då lätt fixera järnkulorna med den bundna substansen och skölja bort oönskad lösning. På så sätt hade man skapat en ny revolutionerande separationsmetod.

Devex Mekatronik AB fick i uppgift att ta fram denna produkt.

Utförande:

Devex Mekatronik presenterade en projektmodell som innehöll många täta kontakter med tekniskt ansvariga hos MBS. Detta ansågs mycket kritiskt då det inte fanns någon teknisk plattform som kunde byggas vidare på. Instrumentet skulle tas fram utan att någon som helst förlaga eller funktionsmodell fanns att tillgå. Prototypplanen gick ut på att först ta fram en funktions- modell baserad på så många färdiga moduler som möjligt. Till denna första prototyp utvecklades ytterligare två med förfinade kravspecifikationer innan det blev dags att starta en noll-serie hos vårt systerbolag Devex Propart AB.

En annan utmaning i uppdraget var att ta fram alla regulatoriska krav och dokument som krävdes för att uppfylla medicindirektivet (In vitro Diagnostik) samt Amerikanska elsäkerhetsstandarden UL.

Projekt

Devex mekatronik utförde uppdraget med vårt prototypdrivna arbetssätt som basererar sig på en stegvis förfining av modellerna. Prototyperna gjorde i flera exemplar så att även slutkunden kunde utföra egna mätningar på maskinerna.

Slutresultat

  • Devex Mekatronik leverans i projektet var:
  • Funktionsmodell
  • Prototyp P2
  • Prototyp P3
  • Nollserie med tillhörande produktionsanpassning och uppföljning (produktionspartner Devex Propart).

Uppdraget var vid leveranstillfället Devex Mekatroniks absolut största uppdrag och involverade sammanlagt över uppdragslängden mer än tio egna konsulter och flera underleverantörer.