RKW bygger på höjden

Bakgrund

RKW Sweden AB är är verksamma inom plastindustrin. De processmaskiner som RKW använder sig av hålls upp av ställningar som RKW själva är konstruktörer för. Detta gäller även specialbyggda traverser och annan processutrustning som marknaden inte kan erbjuda..

Utmaningen

Devex fick i uppdrag att rita upp en balkkonstruktion till en av RKW:s maskiner. Ställningen fanns på plats sen tidigare och satt infäst i byggnaden. Vilket fick RKW att tveka på ställningens hållbarhet. Utmaningen låg i att ta fram en modell av konstruktionen, genomföra beräkningar och sedan konstruera eventuella förstärkningar. Beräkningarna genomfördes då en påbyggnad senare skulle konstrueras på ställningen och medföra en viktökning.

Projektutförande

Projektet inleddes med att mäta på befintlig konstruktion och även komplettera mått från Google Sketchup. När konstruktionen ritats upp genomfördes en beräkning för att finna konstruktionens svagare parti.

Slutresultat

Resultatet av projektet blev ett beräkningsunderlag som visade att konstruktionen kommer hålla för påfrestningarna. Vissa parti valde man dock ändå att förstärka för att öka säkerhetsfaktorn.