Sensidose underlättar för patienter med Parkinsons sjukdom

Optimerad Parkinsonbehandling.

Sensidose har utvecklat mikrotabletter innehållande levodopa/karbidopa som möjliggör individualiserad dosering och därmed optimerad behandling av Parkinsons sjukdom.

Utveckling av medicinteknisk dosautomat

För att underlätta patientens hantering av mikrotabletterna utvecklade Sensidose en elektronisk dosautomat, MyFID. Produktens gränssnitt liknar en smartphone och har en loggfunktion som kan registrera alla doser och sjukdomssymptom. Dessutom kan läkaren och patienten gradvis justera dosen för att uppnå en optimal och individanpassad dosering.

En unik produkt med förutsättningar att förbättra behandlingen av Parkinson 

Devex Mekatroniks uppgift låg i att utveckla dosautomatens Androidbaserade applikationsmjukvara samt ansvara för mjukvarutestning i enlighet med det medicinsktekniska direktivet MDD. Resultatet är en unik produkt som har förutsättningar att förbättra dagens behandling av Parkinsons sjukdom.