Specialmaskin på rekordtid

Gemensamt gränssnitt. 

Devex Mekatroniks kund ville genom utvecklandet av en ny specialmaskin införa ett enhetligt gränssnitt för att minska den manuella hanteringen i produktionen.

Helhetsåttagande

Devex Mekatronik drev projektet som ett helhetsåttagande i egna lokaler, från förstudie till färdig levererad produkt inklusive utbildning på plats hos kundens utländska produktionsanläggning. Discipliner som ingick var mekanik, elektronik/el, mjukvara, projektledning, CE-märkning och montering. Devex ProPart tillverkade. 

Stor kapacitetshöjning

Resultatet blev en maskin som levererades på rekordtid. Lösningen öppnade upp för en 24 gångers kapacitetshöjning i kundens befintliga produktion.