Svetsfixturer för Snöplogar – Holms AB

Bakgrund

Holms Industrier AB tillverkar och distribuerar snöplogar och vägrenhållningsmaskiner.

Holms hade konstruerat ett nytt snöplogskoncept. Modulariserat för att kunna tillverka olika plogbredder. Två olika ploghöjder finns att köpa.

Devex Mekatronik AB fick i uppgift att konstruera svetsfixturer som klarar att fixturera de ingående gasskurna delarna så dessa kan svetsas ihop till en snöplog.

Fixturen utformades så att bästa möjliga åtkomlighet och arbetsställning för svetsaren erhölls, samtidigt som fixturen har möjlighet att ”rätta till” mindre tillverkningsfel hos det bockade plåtsvepet. Enkel omställning för olika plogbredder krävdes också.

Utförande

Devex Mekatronik ansvarade för konceptgenerering, konstruktion, inköp av ingående detaljer både standard- artiklar och tillverkade delar.

Projekt

Under projektet hölls jämn kommunikation med både Holms och Underleverantörer.

Slutresultat

Devex Mekatronik levererade komplett konstruktion med fullständigt underlag för tillverkning, samt de flesta ingående detaljerna.

Fixturen har vid provkörning hos Holms, visat sig fungera som avsett. Vissa modifieringar för att underlätta hanteringen av de stora ingående plåtdetaljerna har gjorts efteråt.