System för Tarmcanceroperationer

Revolutionerad operationsmetod. 

CarpoNovum har under några år tagit fram ett komplett kirurgiskt system för att operera olika typer av tarmcancer. Systemet baseras på ett korttidsimplantat som består av två adaptiva ringar, RapAn, som man använder för att sammanfoga tarmändarna. När läkningsprocessen är klar efter 7-10 dagar lossnar ringarna och följer med avföringen ut. Kompletterande utrustning har tagits fram för att säkerställa monteringen av ringarna men också för att kunna kontrollera anastomosen (skarven) efter operationen (under läkningstiden).

Test och övervakningsutrustningen, HealGuard.

Devex Mekatronik AB blev involverade tidigt i att ta fram en produkt som har två uppgifter. Den första är att ge läkaren möjlighet att under operation mäta integriteten i ansatomosen (skarven), validera anastomosen innan operationen avslutas. Den andra uppgiften för HealGuard är att övervaka läkningsprocessen och larma om läkningsprocessen avviker från det normala.

Utvecklingsprojektet.

Våra ingenjörer satte sig först in i de funktioner som utrustningen skulle klara av och lämnade därefter förslag på vilka ingående komponentval som säkrar att alla funktioner i utrustningen samtidigt som valen av komponenter är lämpade för serieproduktion. Samtidigt skulle även CarpoNovums systemspecifikationer och användarspecifikationer uppfyllas. Vi utvecklade därefter all elektronik samt skrev mjukvaran till systemet. I ett sista skede hjälpte vi Caponovum med att modifiera ett befintligt hölje. Hela projektet har bedrivits på Devex Mekatronik med kommunikation med CarpoNovum för att säkra att vi utvecklar en korrekt produkt.