Smidig tidsrapportering med mobil-app.

 

Smidig tidsrapportering med mobil-app.

Bakgrund

Trendator, Malmö tillhandahåller ett tidrapporteringssystem för tid, utlägg- och milersättning för företagsanställda. Tidsrapporteringssystemet baseras på en central databas administratorgränssnitt och kallas SWINX. För att öka tillgängligheten och som ett led i moderniseringsprocessen byggde Devex en applikation för smartphones till Iphone, Android och även övriga operativsystem där användaren kan rapportera sina arbetstider eller eventuella utlägg direkt i sin telefon, vart användaren än befinner sig.

Projektutförande

Applikationen byggdes i HTML5, PHP, CSS och JavaScript och läser och skriver direkt till samma databas som användaren redan använder för det traditionella web-gränssnittet. Samma kod används för Iphone och Android och vid en uppdatering märker inte användaren att en ny version används och administratören behöver bara ändra i en gemensam kod för båda systemen.

Slutresultat

Applikationen är ett tillval för SWINX användaren. Den finns tillgänglig via Google Play, användaren fyller i URL till databasen och användaruppgifter till just sin databas själv. Applikationen kan bara kommunicera med databasen om rätt mjukvara är installerad på servern. Resultatet blir att bara de kunder som beställt tjänsten kan bruka applikationen. Första versionen levereras för initiala stresstester hos kunden. Varpå en andra version med bugfixar och andra justeringar lanseras på marknaden.

 

 

Huvudansvar Delansvar
Konceptframtagning x
Mekanisk konstruktion x
Prototypgenerering x
Test/Verifiering x