Utveckling och integrering av högteknologiska mikromotorer.

Bakgrund

PiezoMotor i Uppsala AB utvecklar motorer baserade på patenterad piezoteknologi. Motorerna finns i flera olika utföranden, där egenskaperna varierar från högprecision på nanometer-nivå till ultralätt och högvolymsanpassad. Gemensamt för samtliga varianter är att kraften är väldigt stor i förhållande till motorns storlek jämfört med traditionella elektriska motorer samt att de har väldigt hög hållkraft även vid frånkopplad spänning.

PiezoMotor var i behov av en kvalificerad mekanikkonstruktör i utvecklingen av nya motormodeller och integrering av dessa i andra företags produkter. Devex Mekatronik anlitades för att bidra med kunskap och erfarenhet och under en tid ansvara för den mekaniska delen på företagets utvecklingsavdelning.

Hänsyn togs till

• Nuvarande konstruktion • Mycket höga krav på precision • Specifika materialkrav • Tillverkning • Specifika miljökrav, tex vakuum • Seriestorlek

Arbetets utförande

Devex Mekatronik gick in som resurs under 1,5 år. Några av projekten under den tiden var:

• Utveckling av nya motormodeller baserade på PiezoMotors teknologi.

• Utveckling av applikationer för nya och befintliga motorer i samarbete med kunder som tex FLIR Systems, Nikon m fl

• Utveckling av demo-system för företagets båda grundteknologier PiezoLEGS och PiezoWave.

• Framtagning av produktionshjälpmedel och att allmänt bistå produktionen vid tekniska spörsmål.

Slutresultat

PiezoMotor var mycket nöjda med Devex Mekatroniks sätt att engagera sig och ta ansvar i utvecklingsarbetet.