Varivent – revolutionerande tekniklösning

Bakgrund

Varivent är ett exempel på Haldex innovativa produktutveckling. Varivent minskar utsläppen av kväveoxid från dieselmotorer samtidigt som det leder till lägre bränsleförbrukning. Flera större tillverkare av dieselmotorer planerar att efter tester integrera Varivent på sina motorplattformar med start 2010. Nya skärpta internationella miljöregler gör att efterfrågan på lösningar som Varivent väntas öka starkt.

Hänsyn togs till

• Design av testprototyper • Design för produktion/DFMA • Förbättra prestanda – CFD, flödesriggtester • Vibrationer – FEM • Forskningsrapporter

Projektutförande

Föregående prototyp uppfyllde inte kraven på prestanda. Produkten hade för stora tryckfall och dålig blandning av luft och avgaser. Flera nya designkoncept har tagits fram, där Devex har haft huvudansvar för mekaniken.

Venturirörets form och övriga flödeskomponenter är utformade utifrån CFD beräkningar och forsknings- rapporter. Devex har varit involverad i samtliga CFD studier och beräkningar. Löpande under tester och utveckling av nya prototyper har Devex konstruerat en produktionsanpassad Varivent.

Slutresultat

Efter stora designförändringar gav slutlig design minst 50 % förbättrad prestanda. Lägre tryckfall och bättre blandning av luft och avgaser. Antalet komponenter har minimerats och Haldex produktionsenhet har tagit över Devex arbete för finputsning av slutlig design.