Duschrobot från Roboticscare

Den unika duschroboten Poseidon

Robotics Care AB har under fyra års tid utvecklat den intelligenta duschroboten Poseidon för att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade personer att själva kunna duscha utan hjälp från vårdpersonal. Detta för att främja livskvalitén hos användaren och samtidigt underlätta arbetet för vårdpersonalen.

”Devex Mekatronik har aktivt medverkat i utvecklingsfasen av Dusch-Roboten Poseidon fram till och med första kommersiella lansering 2017 och kommer under 2018 att få fortsatt förtroende från Robotics Care AB att optimera Poseidon för serietillverkning.

Poseidon kommer att levereras till ett antal kommuner och privata vårdbolag under 2018”, säger Thomas Ryberg, VD på Robotics Care AB

Läs mer:
Robotics Care i Uppsala Nya Tidning >>

Poseidon testas i Karlstad >>