Karlstad innovation park i samarbete med Devex Mekatronik

Devex Mekatronik i samarbete med Karlstad Innovation Park

Karlstad Innovations Park är en mötesplats som länkar samman allt från enskilda innovatörer till etablerade företag och organisationer. Målet är att stärka samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och på så sätt uppmuntra till nya tankar, kunskapsutbyten och främja kreativiteten i Värmland.

Karlstad Innovation Park är medlem i Swedish Incubators & Science Parks som är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.
SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Vi på Devex Mekatronik kommer i och med etableringen att kunna vara med och förverkliga och forma idéer för fler innovatörer och företag samt ta del av de aktiviteter och möjligheter som ett engagemang på Karlstad Innovation Park erbjuder. Vi ser det som ett starkt samarbete och en del av vår satsning i regionen.