Devex Mekatronik öppnar nytt kontor i Sundsvall

Devex Mekatronik expanderar och öppnar nu ett nytt kontor i Sundsvall med målet att nå en nordligare marknad. Under våren har det blivit klart med det nya kontoret på Bultgatan och Anna Höyer antar rollen som platschef.

Under 2018 firar företaget 20 år av kompetensförstärkning och leverans av tekniska helhetslösningar till kunder i en mängd olika branscher. Som ett led i årets expansionsplaner öppnar kontoret i Sundsvall upp för nya projektåtaganden och möjligheter i de norra regionerna.

– Expansionen i Sundsvall stämmer väl överens med strategin för Devex Mekatronik då vi redan arbetar i branscher som kan tillföra mycket i Sundsvallsregionen. Vi ska vara en stark partner och arbeta hårt för att ge våra kunder lönsamma och hållbara projektresultat, säger Eric Boström VD och grundare på Devex Mekatronik

Anna Höyer kommer sedan tidigare från rollen som konsult på Devex Mekatroniks kontor i Lund och har nu fått förtroendet att driva den nya satsningen i Sundsvall och ser positivt på utmaningen.

– Sundsvall är en växande industristad med många intressanta företag, främst inom pappers och massaindustrin men även mindre företag och uppstartsbolag. Det behövs ingenjörer och jag ser ett ökat behov av våra tjänster. Konsultverksamheten är inte lika utbredd här men jag tror att behovet och intresset ökar i samband med att regionen växer. Det finns många fördelar både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna Höyer platschef i Sundsvall

Universitetet har flera ingenjörsutbildningar och många av studenterna försvinner till andra städer efter examen, något som Anna vill ändra på och se till att kompetensen stannar kvar i regionen.

– Det är viktigt för mig är att hitta rätt personer som är duktiga, engagerade och passar bra som konsulter hos oss. Jag har själv arbetat på Devex sedan 2010 och värnar starkt om den teamkänsla som vi har inom företaget. Det tycker jag är viktigt för att de anställda ska trivas och kunna göra ett bra jobb åt våra kunder”, Säger Anna.

Förutom att etablera sig på den lokala marknaden är kontorets mål att successivt rekrytera kompetenta ingenjörer och på sikt växa till 10 – 15 personer.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Höyer, platschef Sundsvall
anna.hoyer@devex.se, tel. 073 519 52 23

Eric Boström, VD och grundare
eric.bostrom@devex.se, 070 321 68 80