Devex Mekatronik satsar på EMC i Uppsala

Klarar era produkter EMC kraven?

Något som smyger sig in i många projekt är EMC-frågor. EMC står för ”Elektromagnetisk Kompatibilitet” och innebär enkelt sagt förmågan hos en apparat att fungera utan att störa, eller störas av, sin omgivning. Det är ett viktigt inslag i produktutvecklingsarbetet för att i slutändan kunna garantera en säkrare produkt med bättre funktionalitet. Det finns ramar för hur höga EMC-nivåer som kan godkännas för olika typer av produkter, vilka ingår i regulatoriska krav och CE-märkning.

EMC påverkas givetvis av elektroniken i produkten, men även av den mekaniska designen. Detta är viktigt att ha i åtanke redan från ett projekts början så att kontrollmätningar kan utföras genom hela projektets gång. På så sätt kan man undvika dyra överraskningar i slutet av projektet.

Devex Mekatronik i Uppsala satsar på EMC

Uppsalakontoret har investerat i en egen enklare uppsättning mätutrustning för EMC, vilket har visat sig väldigt givande. Genom att kunna göra mätningar in-house kan man på tidiga stadier verifiera om en konstruktion fungerar som den ska, och under utvecklingsarbetet stämma av om åtgärder ger väntade och önskvärda resultat.

På så sätt minskar kostnaderna för externa certifierade test-anläggningar, och de relaterade långa ledtiderna kan förkortas. Det blir heller inte lika nervöst när produkten i slutändan ska certifieras om man på förhand känner till utfallet av testningen.

Enkel utrustning för effektiva mätningar

Det system som Uppsalakontoret använder består av en spectrumanalysator, en LISN för ledningsbundna störningar, en bra antenn för radioöverförda störningar, samt tillhörande programvaror för presentation av mätningarna. Detta skapar tillsammans en enkel men effektiv mätutrustning, med vilken primära mätningar görs i ett designerat EMC-tält i vårt labb.

Utrustningen är från Rhode & Schwarz och klarar ledningsbundna mätningar från 9 kHz till 30 MHz, samt 30 MHz till 1.6 GHz med så kallad Quasi-Peak mätning. Uppsalakontoret kan alltså hantera emissionsmätningar för både ledningsbunden och RF-bunden EMC. Det är viktigt att ha i åtanke att den här utrustningen endast är till för emission, alltså utstrålad störning.

Det är väldigt kul att kunna erbjuda våra kunder hjälp inom detta område. Nu i veckan fick Uppsalakontoret godkänt på EMC-test av en viktig produkt i ett projekt mot en större kund, och efter detta ryktas det nu om tårta på kontoret.