Erik Olsson förstärker programområdet komposit

Med lång erfarenhet av tillverkning och konstruktion av kompositstrukturer är Erik Olsson det senaste strategiska tillskottet till programområdet kompositteknik.

Intresset för komposit ökar inom industrin men det finns fortfarande ett stort kompetensbehov för att möjliggöra produktion inom området. Under 2016 trappade Devex Mekatronik upp den långsiktiga satsningen på kompositteknik och tar i och med denna rekrytering ytterligare ett kliv framåt. Som ansvarig för programområdet komposit, kommer Erik Olsson att fortsätta bygga upp erbjudandet ut mot industrin, stärka samarbetet med tillverkande leverantörer samt bredda kunskapen internt på företaget.

Erik har en lång gedigen erfarenhet inom kompositteknik och kommer senast från uppdrag inom flyg- och försvarsindustrin där han bland annat jobbat med produktionsteknik, automation, processutveckling, materialkvalificering, forskning och utveckling inom olika produktutvecklingsprojekt och produktion.

”Med den här typen av material är det viktigt att ha en förståelse för tillverkning redan i konstruktionsfasen annars är det möjligt att komma med många bra idéer och ändå missa det slutgiltiga målet”, säger Erik Olsson och fortsätter ”Det jag tycker är spännande med Devex är att det finns en enorm ingenjörskompetens att dra nytta av i den här satsningen och bygga vidare på för att öka kunskapen att driva egna projekt och inte bara vara en resurs ut i andra företag”.

Ambitionen med kompositsatsningen är precis som övriga erbjudanden från Devex Mekatronik att kunna erbjuda industritekniska helhetslösningar med allt från design och konstruktion till simuleringsteknik, projektledning och produktionsteknik.

Programområdet komposit - Erik Olsson

För mer information, kontakta gärna:
Erik Olsson, programansvarig komposit
erik.olsson@devex.se, tel. 070 574 22 18

Joachim Tollstoy, platschef Linköping
joachim.tollstoy@devex.se, tel. 070 756 29 76