Kontor

STOCKHOLM

Stockholms kontor har en inriktning mot produktionsteknik, produktutvecklingen och automation. Här jobbar främst mekanikingenjörer, elektroniker och projektledare. kontoret kan åta sig större projekt inom produktutveckling och tillverkning. Prototyper och specialmaskiner ingår också i arbetet. Regulatorik, EMC och CE-märkning, FAT, SAT och riskanalys.

UPPSALA

Uppsalas kontor åtar sig helhetsåtaganden och projekt ute hos kund med fokus på medicinteknik, bioteknik och produktutveckling. Våra medarbetare består av projektledare, mekanister, mjukvaruutvecklare, elektroniker och vi kan även hjälpa till med regulatorik och validering.

LINKÖPING

Inriktningen är produktutveckling, produktionsteknik, hållfasthet och beräkning. Våra medarbetare består av  projektledare, maskiningenjörer med goda kunskaper inom materialteknik, svetsteknologi, CAD-utbildning, CATIA V5 och Uppstartföretag, ALMI.

LUND

Lunds kontor åtar sig an helhetsåtaganden och projekt ute hos kund med fokus på medicinteknik, bioteknik och produktutveckling samt utveckling av applikationer. Våra medarbetare består av projektledare, mekanister, mjukvaruutvecklare och elektroniker.

KARLSTAD

Karlstads kontor jobbar speciellt mot fiber och massaindustrin. Mekanikkonstruktörer, produktionsingenjörer, material, beräkningsingenjörer och elektronik/mjukvara. I samarbete med övriga kontor åtar sig Karlstad främst uppdrag i Värmland och i Norge.