Devex Mekatronik Startsida

Beräkningar

beräkningar

 

Devex beräkningsingenjörer arbetar med många olika typer av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser. De har mångårig erfarenhet från kvalificerat beräknings- och analsyarbete för olika typer av produkter och system.

Exempel på uppgifter av beräkningar som utförs är:

– Hållfasthetsberäkningar med FEM-analys i program som Abaqus och Solidworks Simulation
– Beräkningar av tryck, flöde och temperatur
– Analys av mekanisk dynamik
– Analys av funktion och händelseförlopp i mekaniska system

Våra effektiva metoder gör att vi kan arbeta integrerat med konstruktionsarbetet.

Kontakta oss