Elektronik

Säkerhet, CE och övriga världen

Inom Europa finns sedan många år ett lagsstadgat krav på minsta nivå av produktsäkerhet (CE-märkning). Detta ställer krav i flera led när det gäller en teknisk lösning. Konstruktören måste vara medveten om vilka lagar som skall gälla redan från första början. På Devex Mekatronik använder vi oss av harmoniserade standarder i utvecklingen för att klara CE-märkning. Eftersom den Europeiska lagstiftningen och dess standarder påminner om andra staters lagkrav, kan vi även erbjuda lösningar för t.ex. Nordamerika och Australien.

Allt går att lösa i mjukvara – Nästan.

Sann Mekatronik uppstår först då man interagerar mellan Mekanik, Mjukvara och Elektronik. Man resonerar och delar upp den totala funktionen så att man maximerar nyttan av varandras fördelar- och undviker nackdelarna. Så länge det finns en fysisk omvärld som skall hanteras  så är det ofrånkomligt att man måste inkludera elektronikkunskaper.

Digitalt är ett specialfall av Analogt

Även med digitala/programstyrda kretsar så är den fysiska väldens begränsningar högst påtaglig när det gäller t.ex.  höghastighetsdatabussar, kylbehov, EMC-krav och inte minst realtidsegenskaper hos sensorer, aktuatorer m.m.

Från birdnest till kretskort.

Många företag vill minska antalet underleverantörer men ändå få professionell hjälp i hela eller delar av produktutvecklingsprocessen. Devex Mekatroniks konsulter har både teoretiska och praktiska erfarenheter från hur man framställer kretskort vilket gör att kommunikationen med elektronikproducenter och leverantörer blir både enkel och korrekt.

Kontakta oss